Infolinia ogólnopolska

Kontakt z doradcą

Korzyści z leasingu

  • Korzyści podatkowe:

–  W leasingu operacyjnym cała rata stanowi koszt uzyskania przychodu.

–  W leasingu finansowym klient amortyzuje przedmiot oraz księguje odsetkową część raty jako koszt.

  • Leasing nie jest widoczny w bilansie, więc nie jest wliczany do aktywów, ani nie powiększa zadłużenia przedsiębiorcy, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy.
  • Łatwiej uzyskać finansowanie w formie leasingu niż w formie kredytu – często występują tu uproszczone procedury i dużo mniej formalności, co również powoduje oszczędność czasu dla przedsiębiorcy.
  • Uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie – leasing zwrotny. Leasingodawca odkupuje dane środki trwałe od Leasingobiorcy co korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie.
  • Nie zmniejsza zdolności kredytowej – rata leasingu nie jest widoczna w BIK jako zobowiązanie.