Infolinia ogólnopolska

Kontakt z doradcą

Informacja Prawna

Informacja  – w nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4–5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z dn. 11 sierpnia 2011 r.)
o zakresie współpracy Financity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 62 z kredytodawcami w ramach pośredniczenia w udzielaniu kredytów konsumenckich w rozumieniu powołanego przepisu.
Financity z siedzibą w Krakowie, przy realizacji usług pośrednictwa finansowego na rzecz osób fizycznych będących konsumentami, współpracuje na zasadach odpłatności z następującymi kredytodawcami, od których otrzymuje wynagrodzenie za zrealizowane przez siebie czynności:
Banco Banif Mais  S.A. Oddział w Polsce
kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu Banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia;
BRE Bank SA.
kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu Banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia;
Getin Noble Bank S.A.
kredyty hipoteczne – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, weryfikacja przedmiotu zabezpieczenia, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu,
kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu Banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia;
Invest Bank SA
kredyty gotówkowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku,
Santander Consumer Bank  SA
kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu Banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia;
Idea Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ( na podstawie odrębnych umów z podmiotem zewnętrznym o czynności pomocnicze )
kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów Klienta(ów) na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu Banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia;