Infolinia ogólnopolska

Kontakt z doradcą

Wymagane Dokumenty – Pożyczka

Aby skierować wniosek do analizy wystarczą informacje z poniższych dokumentów.

Przy podpisaniu umowy pożyczki potrzebne są oryginały dokumentów.

 • numer NIP  firmy
 • dowód osobisty
 • drugi dokument tożsamości ze zdjęciem – prawo jazdy lub paszport ( w szczególnych  przypadkach nie wymagany)
 • dowód osobisty współmałżonka
 • w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu.
 • numer NIP firmy
 • umowa spółki cywilnej wraz z wszystkimi aneksami
 • dowody osobiste wszystkich wspólników
 • dowody osobiste współmałżonków każdego ze wspólników
 • w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu
 • numer NIP firmy
 • umowa spółki jawnej wraz z aneksami (tekst jednolity)
 • dowody osobiste wspólników
 • dowody osobiste współmałżonków
 • w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu
 • numer Nip firmy
 • umowa spółki wraz z aneksami – tekst jednolity / statut
 • dowody osobiste reprezentantów
 • dokumenty finansowe firmy
 • dowód osobisty
 • drugi dokument tożsamości – prawo jazdy lub paszport ( w szczególnych  przypadkach nie wymagany)
 • dowód osobisty współmałżonka
 • w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu.
 • dokument świadczący o wolnym zawodzie – zaświadczenie lub dyplom dający prawo wykonywania zawodu
 • Numer NIP
 • dowód osobisty
 • drugi dokument tożsamości – prawo jazdy lub paszport (w szczególnych  przypadkach nie wymagany)
 • dowód osobisty współmałżonka
 • nakaz płatniczy i ostatni dowód opłaty podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację o wysokości podatku i wielkości gospodarstwa w ha fizycznych
 • polisa ubezpieczenia mienia (budynków)
 • decyzja o przyznaniu dopłat obszarowych z ARiMR lub potwierdzenie przelewu/wyciąg z konta mówiący o wysokości ostatnio uzyskanej dopłaty (nie dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej)
 • w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu